Într-o lume în care insecuritatea (nesinguranța și instabilitatea) atinge numeroase aspecte ale vieții cotidiene (sociale, economice, politice, militare ș.a.), acțiunile practice pentru asigurarea regimului normal de funcționare au fost asociate cu eforturi teoretice, susținute, pentru definirea și implementarea unor noi concept e în materie. Securitatea este capacitatea unui sistem de a și conserva caracteristicile constructiv funcționale sub acțiunea unor factori distructivi care ar putea să l transforme în pericol pentru mediul înconjurator și viața oamenilor aflați în zona de risc , ori să provoace pagube materiale, informaționale sau morale.

În prezent recesiunea economică a condus la scăderea nivelului de trai determinând creșterea nivelului de infracționalitate și mărind astfel vulnerabilitatea clădirilor publice sau private, a oamenilor și a bunurilor materiale.

Securitatea este singurul concept care poate răspunde cerințelor de siguranță și stabilitate necesare pentru buna functionare a sistemelor in condițiile actuale. Ca process in devenire securitatea are ca principal obiectiv stabilitatea sistemelor.
Practic, noțiunea de securitate poate fi asociată cu ideea de “absența pericolului”, chiar dacă in sine pericolul există, dar nu poate acționa impotriva sistemului protejat, iar noțiunea o pusă, de insecuritate, poate fi asociată cu ideea de “prezența pericolului”, care, in aceste condiții poate acționa asupra sistemului, periclitând securitatea acestuia.

Sistemul de securitate este componenta tehnică a răspunsului la amenințările și vulnerabilitățile precizate (ince n diu, dezastre naturale, efracție, vandalism, terorism) într un obiectiv la care se impune asigurarea protecției. Din punct de vedere structural printr un sistem de securitate se înțelege a nsamblul de echipamente, dispozitive si subsisteme specifice,
int erconectate constructiv si funcț ional , care indeplinesc funcții de protecție pentru persoane si bunuri, într un obiectiv dat.

Nevoia de siguranță stă la baza formării fiecarui individ. Securitatea individuală și a bunurilor, a căpătat o nouă importanță nu numai pentru că există amenințări identificate și cuantificate , prin alocarea unei anumite valori ale riscului evidențiat dar si pentru că este reglementată prin norme naționale si internaționale. Cadrul legal de asigurare a protecției obiectivelor, valorilor, datelor de importanță națională și a informațiilor clasificate este stabilit prin anumi te reglementări ale unor legi, î n care se precizează ce rințele de realizare a securitatii.